Structura

PROCEDURY SESJI EGZAMINACYJNEJ

Sesja egzaminacyjna ​- procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa

Zalecenia ogólne

 • lub W egzaminie może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 • W trakcie trwania egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Katowicach nie odbywają się żadne inne zajęcia edukacyjne.
 • Na egzamin nie wolno wnosić zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Uczestnicy egzaminu przynoszą ze sobą przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym wkładem). W razie potrzeby również butelkę z wodą.
 • Na terenie całego Centrum Egzaminacyjnego GOETHE-INSTITUT w Katowiach istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • Rodzic /prawny opiekun/ nauczyciel nie może wejść do Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut w Katowicach, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Rejestracja na egzamin

 • Uczestnik danego egzaminu winien stawić się na godzinę widniejącą w harmonogramie.
 • Uczestnicy są wpuszczani do Centrum Egzaminacyjnego pojedynczo – pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie w kolejce z zachowaniem zasad odległości, które zostaną oznaczone na schodach, przed wejściem.
 • Przy wejściu konieczna będzie dezynfekcja rąk, każdemu uczestnikowi egzaminu zostanie też zmierzona temperatura przy pomocy bezdotykowego termometru.
 • Po wejściu do biura, uczestnik zostanie proszony o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (przy zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Konieczne jest posiadanie przy sobie dowódu tożsamości potwierdzającego tożsamość.
 • Każdy uczestnik egzaminu (opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich) jest zobowiązany dostarczyć i przekazać podczas rejestracji na egzamin wypełnionego formularza informujący o aktualnym stanie zdrowia (do pobrania poniżej).
 • Pracownicy Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Katowicach kierują uczestnika do odpowiedniej sali egzaminacyjnej i wskazują miejsce, które może zająć. Po zajęciu wskazanego miejsca, uczestnik może ściągnąć maseczkę lub inną osłonę twarzy, musi ją jednak założyć ponownie każdorazowo w sytuacji wstania z miejsca.

Egzamin pisemny

 • Przy stoliku siedzi tylko jedna osoba.
 • Odległość między stolikami wynosi 1,5 metra.
 • W salach nie ma przedmiotów, które są trudne do czyszczenia i dezynfekcji.
 • Sale będą wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w czasie trwania egzaminu.
 • W czasie przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu uczestnicy egzaminu pozostają w sali egzaminacyjnej.
 • Uczestnicy muszą zachować dystans do pracowników Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Katowicach oraz innych uczestników egzaminu.
 • Nadzorując pracę uczestników egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej ograniczają do minimum poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
 • Po zakończonym egzaminie pracownik Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Katowicach kieruje uczestników egzaminu do wyjścia.
  Informacja o wynikach egzaminu pisemnego wraz z informacją o godzinie egzaminu ustnego dnia 12.09.2020 będzie zamieszczona na stronie www.structura.pl/wyniki w czwartek 03.09.2020, o godzinie 12:00. Prosimy o nie kontaktowanie się w sprawie wyników telefonicznie przed ww. terminem.

Egzamin ustny

 • Zastosowane procedury bezpieczeństwa w związku z COVID19 będą analogiczne, jak w przypadku egzaminu pisemnego.
 • W sali egzaminacyjnej przebywa dwóch egzaminatorów i dwóch uczestników egzaminu.
 • Każda z osób siedzi przy osobnym stoliku z zachowaniem 1,5 -metrowego odstępu.
 • Dla każdego członka komisji oraz każdego uczestnika egzaminu zostanie przygotowany odrębny zestaw egzaminacyjny.
 • Podczas egzaminu zdający mogą robić notatki własnym długopisem (z niebieskim lub czarnym wkładem).