Structura

PROCEDURY SESJI EGZAMINACYJNEJ

Sesja egzaminacyjna - procedury

Zalecenia ogólne

 • W egzaminie może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 • W trakcie trwania egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Katowicach nie odbywają się żadne inne zajęcia edukacyjne.
 • Na egzamin nie wolno wnosić zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Uczestnicy egzaminu przynoszą ze sobą przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym wkładem). W razie potrzeby również butelkę z wodą.
 • Rodzic /prawny opiekun/ nauczyciel nie może wejść do Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut w Katowicach, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Rejestracja na egzamin

 • Uczestnik danego egzaminu winien stawić się na godzinę widniejącą w harmonogramie.
 • Pracownicy Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Katowicach kierują uczestnika do odpowiedniej sali egzaminacyjnej i wskazują miejsce, które może zająć. 

Egzamin pisemny

 • Przy stoliku siedzi tylko jedna osoba.
 • W czasie przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu uczestnicy egzaminu mogą opuścić salę egzaminacyjną.
 • Po zakończonym egzaminie pracownik Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Katowicach kieruje uczestników egzaminu do wyjścia.
  Informacja o wynikach egzaminu pisemnego wraz z informacją o godzinie egzaminu ustnego dnia 15.04.2023 będzie zamieszczona na stronie www.structura.pl/wyniki w czwartek 13.04.2023, o godzinie 12:00. Prosimy o niekontaktowanie się w sprawie wyników telefonicznie.

Egzamin ustny

 
 • W sali egzaminacyjnej przebywa dwóch egzaminatorów i dwóch uczestników egzaminu.
 • Dla każdego członka komisji oraz każdego uczestnika egzaminu zostanie przygotowany odrębny zestaw egzaminacyjny.
 • Podczas egzaminu zdający mogą robić notatki własnym długopisem (z niebieskim lub czarnym wkładem).