Structura

POZIOMY NAUCZANIA

Z poziomu na poziom.

Dokładnie wiemy czego i kiedy się nauczysz.

Strona główna » POZIOMY NAUCZANIA

Zakres podstawowy

Poziom A1

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie A1 rozumie i używa codziennych wyrażeń i formułuje proste zadania. Przedstawia siebie i innych, zadaje pytania rozmówcy co do jego osoby i udziela odpowiedzi na pytania podobne. Porozumiewa się z partnerem, jeśli mówi wolno i wyraźnie i jest skłonny do pomocy językowej.

Co możesz zdać?

  • Fit in Deutsch 1 – przeznaczony dla młodzieży w wieku pomiędzy 10 a 16 rokiem życia.
  • Start Deutsch 1 – przewidziany dla dorosłych. Dokumentuje podstawową znajomość języka niemieckiego.

Poziom A2

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie A2 rozumie zdania i często używa wyrażeń związanych z życiem codziennym. Porozumiewa się w sytuacjach prostych i rutynowych. Opisuje prostymi zdaniami własne pochodzenie, wykształcenie i bezpośrednie otoczenie, oraz rzeczy związane z codziennym życiem.

Co możesz zdać?

  • Fit in Deutsch 1 – przeznaczony dla młodzieży w wieku pomiędzy 10 a 16 rokiem życia.
  • Start Deutsch 1 – przewidziany dla osób dorosłych. Dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Zakres średniozaawansowany

Poziom B1

​Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie B1 rozumie główne punkty wypowiedzi, jeśli używany jest język standardowy i jeśli mowa o rzeczach znanych z zakresu pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Radzi sobie w większości sytuacji w podróży, w odwiedzanym obszarze językowym. Wypowiada się zwięźle na znane i interesujące rozmówcę tematy.

Co możesz zdać?

  • Goethe Zertifikat B1 – ceniony przez pracodawców jako potwierdzenie praktycznej, podstawowej znajomości języka niemieckiego w codziennym porozumiewaniu się.

Poziom B1+

​Z uwagi na dużą ilość materiału, który należy opanować do perfekcji przed podjęciem nauki na poziomie B2, przy planowaniu kursów proponujemy zajęcia na poziomie B1+.
Jest to poziom, który utrwala, powtarza i rozwija umiejętności zdobyte na poziomie B1.

Poziom B1+ zastępuje dotychczas znany z kursu standardowego poziom oznaczony jako B2.1 oraz B2.2.

Poziom B1+ nie jest samodzielnym poziomem, a tym samym nie przewidziano dla niego dedykowanego egzaminu.

Poziom B2

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie B2 rozumie główne treści trudniejszych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne. Rozumie fachową dyskusję z własnej branży. Porozumiewa się na tyle płynnie i spontanicznie, że możliwa jest normalna rozmowa z osobami mówiącymi językiem ojczystym bez większego wysiłku dla obu stron. Wyraża się jasno i szczegółowo w szerokim zakresie tematów.

Co możesz zdać?

  • Goethe Zertifikat B2 – jest mocną kartą przetargową przy staraniu się o pracę, gdzie wymagana jest znajomość na poziomie B2.

Zakres zaawansowany

Poziom C1

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudniejszych i dłuższych tekstów, rozumie sens znaczenia tekstów skomplikowanych i wyrafinowanych. Skutecznie używa rozbudowanego słownictwa w życiu społecznym i zawodowym, w szkole i na studiach. Wypowiada się jasno i szczegółowo, z prawidłową konstrukcją zdania na skomplikowane tematy.

Co możesz zdać?

  • Goethe Zertifikat C1 – honorowany przez pracodawców na całym świecie. Otwiera drogę do niektórych uczelni w krajach niemiecko-języcznych.

Poziom C2

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie C2 rozumie bez trudu praktycznie wszystko co czyta i słyszy. Spontanicznie się wyraża, płynnie i dokładnie tłumaczy drobne różnice znaczeniowe przy bardziej skomplikowanych tematach.

Co moższ zdać?

  • Goethe Zertifikat C2 Großes Deutsches Sprachdiplom – jest dyplomem wysoko cenionym w życiu zawodowym jako świadectwo znakomitego opanowania języka niemieckiego. Dyplom na poziomie C2 zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na niemieckich uczelniach.