Structura

WYNIKI SESJI EGZAMINACYJNEJ

Sesja egzaminacyjna ​- wyniki

Wyniki sesji Goethe-Institut oraz harmonogram egzaminów ustnych

W związku z brakiem możliwości oczekiwania na egzamin na terenie Centrum Egzaminacyjnego, uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce na 10 min przed wskazaną godziną, by sprawnie przejść proceduję rejestracji i zajęcia miejsca w sali. 

Results of the Goethe-Institut session and the schedule for oral exams

In connection with the inability to wait for the exam on the premises of the Examination Center, participants are kindly requested to arrive at the location 10 minutes before the specified time in order to smoothly go through the registration process and take their seats in the examination room.