Structura

Poziomy językowe niemieckiego

15 października, 2020
Strona główna » Blog » Poziomy językowe niemieckiego

Poziomy znajomości języka niemieckiego określają stopień zaawansowania danej osoby w posługiwaniu się językiem. Choć nie zawsze w pełni odzwierciedlają umiejętności ucznia czy kursanta, to jednak pozwalają oszacować posiadane zdolności komunikacyjne. Jakie są poziomy językowe w niemieckim i jakim umiejętnościom językowym odpowiadają poszczególne z nich?

Jak określić poziom znajomości języka niemieckiego?

Niektóre osoby do swoich CV wpisują znane im języki i określają je sformułowaniami typu “bardzo dobra znajomość języka niemieckiego”. Takie określenie jest dość ogólne i choć pracodawca może podejrzewać, że potencjalny pracownik posługuje się płynnie językiem niemieckim, to jednak nie ma pewności, jaki poziom jest uznawany przez aplikującego jako “bardzo dobry”.

 

Aby uregulować tę kwestię i wprowadzić ustandaryzowane poziomy oceny biegłości językowej, powstała skala ESOKJ, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Można się spotkać także z anglojęzyczną nazwą CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) oraz niemieckojęzyczną GERS (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen). Opisuje ona w 6-stopniowej skali znajomość języka niemieckiego w zakresie pisania, czytania, słuchania i mówienia.

Poziomy znajomości języka niemieckiego

W skali ESOKJ znajomość języka na poziomie A1 oznacza opanowanie umiejętności podstawowych, a C2 – najbardziej zaawansowanych. Co powinna potrafić dana osoba, aby mogła zostać zakwalifikowana na poszczególne poziomy znajomości języka niemieckiego?

Poziom podstawowy – A

 

  • A1 – Dana osoba potrafi formułować bardzo proste wypowiedzi, dotyczące życia codziennego. Rozumie i wykorzystuje podstawowe wyrażenia potoczne, zadaje pytania związane z miejscem zamieszkania, znajomością innych ludzi czy też posiadanych przez nich rzeczy. Potrafi przedstawić siebie oraz innych, jest w stanie prowadzić prostą konwersację, ale w sposób powolny, nie unikając błędów.

 

  • A2 – Kursant rozumie wypowiedzi i wykorzystuje popularne wyrażenia związane z życiem codziennym (rodzina, praca, zakupy, otoczenie). Odnajduje się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej i niedługiej wymiany zmian na typowe tematy. Potrafi także mówić o najistotniejszych potrzebach życiowych czy swoim pochodzeniu.

Poziom samodzielności – B

 

  • B1 – Osoba na poziomie B1 radzi sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w trakcie konwersacji z native speakerem. Rozumie przekaz zawarty w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej aspektów (np. sytuacji w pracy, w szkole, sposobach spędzania wolnego czasu). Nie sprawia jej większych trudności formułowanie prostych i spójnych wypowiedzi pisemnych lub ustnych na tematy, które ją interesują lub są jej dobrze znane. Opisuje doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia z jednoczesnym uzasadnieniem swoich planów.

 

  • B2 – Potrafi formułować szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne na wiele tematów, które zawierają także argumentację zasadności obranego w rozmowie stanowiska, uwzględniając plusy i minusy możliwych rozwiązań. Rozumie znaczenie głównych wątków w zaawansowanych tekstach, potrafi także zrozumieć dyskusję na tematy związane z jej specjalizacją. Prowadzi płynną i spontaniczną rozmowę z osobą, dla której język niemiecki jest językiem ojczystym.

Poziom biegłości – C

 

  • C1 – Osoba na poziomie C1 zna język niemiecki na poziomie zaawansowanym – wypowiada się płynnie i spontanicznie, bez przeszkód wykorzystując język niemiecki w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych lub zawodowych. Budowane zdania są zgodne z normami gramatycznymi – posługuje się zaawansowanym słownictwem i potrafi wypowiadać się nawet na tematy dotyczące złożonych problemów. Rozumie także trudne, dłuższe teksty, dostrzegając znaczenie słów i wyrażeń pośrednich, nieoczywistych.

 

  • C2 – Poziom znajomości języka umożliwiający zrozumienie praktycznie wszystkiego, co dana osoba przeczyta czy usłyszy. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, na poziomie zbliżonym do osób posługujących się językiem niemieckim od urodzenia. Umie streścić informacje ze źródeł pisanych czy mówionych, nawet jeśli dotyczą tematów zawiłych i skomplikowanych. Komunikacja w języku niemieckim nie sprawia żadnych problemów osobie z poziomu zaawansowania C2.

Jak zwiększyć swój poziom zaawansowania z języka niemieckiego?

Jeśli szukasz efektywnej metody na podniesienie swoich kompetencji z języka niemieckiego, najlepszym rozwiązaniem jest uczestnictwo w kursach umożliwiających uzyskanie certyfikatu Goethe-Institut. Ukończony egzamin na danym poziomie językowym jest honorowanym na całym świecie wyznacznikiem nabytych umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim.