Structura

Poziomy nauki niemieckiego – podział i charakterystyka

16 grudnia, 2021
Strona główna » Blog » Poziomy nauki niemieckiego – podział i charakterystyka
poziomy nauki niemieckiego

Z poziomami nauki niemieckiego zapewne spotkałeś się w opisach kursów językowych, jak również na okładkach podręczników do nauki niemieckiego. Pewnie nie raz zastanawiałeś się nad tym, co oznaczają tajemnicze określenia, takie jak A1, B1 czy też C1. Dziś powiemy Ci, jakie są poziomy nauki niemieckiego, po czym możesz poznać, że znasz już niemiecki na konkretnym poziomie i kiedy możesz uznać, że zdobyłeś biegłość zarówno w mowie, jak i piśmie.

Poziomy nauki niemieckiego

Poziomy nauki niemieckiego, zgodnie z którymi tworzone są podręczniki oraz plany kursów językowych, oparte są na tabelach opracowanych według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (niem. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, GERS), stworzonego przez Radę Europy. System ten opisuje poziomy znajomości języka niemieckiego w zakresie czterech kluczowych umiejętności językowych: pisania, czytania, słuchania oraz mówienia. Zgodnie z 6-stopniową skalą ustanowioną przez Radę Europy wyróżnia się następujące poziomy:

  • A1 – poziom początkujący;
  • A2 – poziom niższy średnio zaawansowany;
  • B1 – poziom średnio zaawansowany;
  • B2 – poziom wyższy średniozaawansowany;
  • C1 – poziom zaawansowany;
  • C2 – poziom profesjonalny.

Chcąc określić swój poziom znajomości języka niemieckiego, warto skorzystać z darmowego testu językowego dostępnego w formie online na stronie szkoły językowej. Test składa się z trzech części: gramatycznej, wypowiedzi pisemnej oraz prostej rozmowy z lektorem – wyniki testu umożliwią lepsze dopasowanie dla Ciebie właściwej grupy podczas kursu językowego.

Poziom A1 – niemiecki początkujący

Pierwszy poziom nauki niemieckiego określa podstawową znajomość języka. Osoba na tym poziomie rozumie i jest w stanie używać prostych wyrażeń dotyczących życia codziennego. Co więcej, potrafi się przedstawić, opisać otoczenie, zadawać pytania dotyczące życia osobistego, a także przeprowadzić krótką rozmowę w języku niemieckim z rozmówcą, który mówi wolno, wyraźnie i zrozumiale.

Poziom A2 – niemiecki początkujący

Osoba, która opanowała język niemiecki na poziomie A2, rozumie wypowiedzi i popularne zwroty dotyczące życia codziennego. Co ważne, jest ona w stanie porozumieć się w prostych sytuacjach komunikacyjnych na znane tematy (np. praca, rodzina, zakupy), a także potrafi opisać swoje doświadczenia i wypowiedzieć się na temat potrzeb życiowych. Jeśli uważasz, że znasz już niemiecki na poziomie A2, Twoje słownictwo powinno obejmować już około 1 500 słów w języku niemieckim.

Poziom B1 – niemiecki średniozaawansowany

Na tym poziomie osoba potrafi porozumieć się podczas podróży do kraju niemieckojęzycznego, a także jest w stanie prowadzić swobodny dialog bez wcześniejszego przygotowania. Znając niemiecki na poziomie B2, potrafimy pisać proste teksty na bliskie tematy, mówić o uczuciach i czytać ze zrozumieniem teksty składające się z popularnych wyrażeń.

Poziom B2 – niemiecki zaawansowany

Osoba na takim szczeblu zaawansowania potrafi tworzyć wypowiedzi ustne oraz pisemne dotyczące różnych tematów, rozumie główne przesłania tekstów (również tych specjalistycznych), a także jest w stanie porozumiewać się w języku niemieckim w płynny sposób. Dodatkowo, zna już około 3 000 – 4 000 słów w języku niemieckim.

Poziom C1 – niemiecki zaawansowany

Na poziomie C1 potrafimy z łatwością konstruować rozbudowane wypowiedzi ustne i pisemne, płynnie i spontanicznie wypowiadamy się na dany temat, a także wykazujemy znajomość szerokiego zakresu skomplikowanych słów (nawet do 6 000 słów w języku niemieckim). Co ważne, osoba na poziomie C1 swobodnie komunikuje się w każdej sytuacji towarzyskiej, biznesowej lub oficjalnej.

Poziom C2 – niemiecki profesjonalny

Jest to najwyższy poziom nauki niemieckiego, który pozwala na swobodne komunikowanie się w danym języku, na równi z native speakerem.